CRS – Spoločný štandard vykazovania

CRS (Common Reporting Standard) je spoločný štandard vykazovania finančných operácií pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Vznikol na úrovni Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a je určený na zabránenie cezhraničným daňovým únikom. CRS sa vzťahuje na fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Cieľom CRS je poskytnúť zúčastneným krajinám prehľad o finančných aktívach, týkyjúcich sa ich rezidentov v zahraničí.

Chcem sa poradiť o investíciách

CRS je založené na identifikácii klientov finančnými ištitúciami (banky, poisťovne, správcovské spoločnosti), ktoré zisťujú a oznamujú finančné účty klientov miestnym daňovým úradom, ak priamy alebo nepriamy držiteľ je  daňový rezident zahraničnej krajiny. CRS tiež predpokladá výmenu informácií medzi daňovými úradmi zainteresovaných krajín.

K CRS sa zaviazalo  viac ako 100 krajín, vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú hlavnými svetovými finančnými centrami. USA sa k CRS nezaviazali, nakoľko už majú povinnosť automaticky si vymieňať informácie podľa existujúcich medzinárodných zmlúv FATCA.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.