Hraničné poistenie

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ktoré môže dojednať jedine Slovenská kancelária poisťovateľov.
Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenskej republiky, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal dohodu o Európskom hospodárskom priestore.
Zelená karta

Povinné zmluvné poistenie
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.