Kontokorentný úver

Kontokorentný úver je zmluva medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje klientovi úver prostredníctvom jeho bežného účtu. Jeho základom je kontokorentný účet v banke, čo je kombinácia vkladového a úverového účtu. Poskytnutie úveru môže byť len do výšky tzv. úverového limitu, ktorý sa stanovuje individuálne a musí byť vopred dohodnutý. Ide o povolené prečerpanie finančných prostriedkov na bežnom účte.

Chcete sa poradiť o investovaní?