MTOW

MTOW (Maximum Takeoff Weight) – maximálna vzletová hmotnosť lietadla je najvyššia hmotnosť, pri ktorej sa pilot môže z dôvodu konštrukčných alebo iných obmedzení pokúsiť o vzlet.

MTOW je najťažšia hmotnosť, pri ktorej sa preukázalo, že lietadlo spĺňa všetky príslušné požiadavky letovej spôsobilosti. MTOW lietadla je nemenná a neodlišuje sa v závislosti od nadmorskej výšky, teploty vzduchu alebo dĺžky dráhy, ktorá sa má použiť na vzlet alebo pristátie.

Odlišná hmotnosť, „maximálna prípustná vzletová hmotnosť“ alebo „regulovaná vzletová hmotnosť“, sa odlišuje podľa nastavenia klapky, nadmorskej výšky, teploty vzduchu, dĺžky vzletovej a pristávacej dráhy a ďalších faktorov. Odlišuje sa od jedného vzletu k druhému, ale nikdy nemôže byť vyššia ako MTOW.

Mám záujem o poistenie lietadla