Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je zákonné poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Platí sa povinne do Sociálnej poisťovne.

Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky:

  • nemocenské
  • materské
  • ošetrovné
  • vyrovnávacia dávka

Poistné na nemocenské poistenie platí:

a) zamestnanec,
b) zamestnávateľ,
c) povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
d) dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

Mám záujem o životné poistenie