...

O poistení vieme všetko

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie (non-life) je všetko iné poistenie ako životné poistenie a dlhodobé zdravotné poistenie.

Rôzne formy neživotného poistenia, vrátane poistenia vozidiel a poistenia domácnosti nahrádzajú škody, ktoré je možné vyjadriť vo forme finančnej straty. Medzi najbežnejšie druhy neživotného poistenia patria:

  • Poistenie dopravných prostriedkov – poistenie vozidiel, poistenie lietadiel, poistenie lodí;
  • Úrazové poistenie;
  • Zdravotné poistenie – nadštandardné zdravotné pripoistenie, poistenie pobytu v nemocnici, poistenie chirurgického zákroku, poistenie kritických chorôb;
  • Nemocenské poistenie – poistenie ušlého zárobku, poistenie invalidného dôchodku;
  • Cestovné poistenie;
  • Zodpovednostné poisteniezodpovednosť občanov a podnikov, profesná zodpovednosť;
  • Majetkové poistenie – poistenie domácnosti, poistenie nehnuteľnosti, poistenie majetku podnikateľov;
  • Poistenie prepravných rizík – poistenie zásielok (cargo), poistenie nákladu;
  • Poistenie finančných rizík – poistenie prerušenia prevádzky podniku, poistenie pohľadávok, poistenie colného dlhu, poistenie záruk, poistenie záväzkov (bond).

povoden

Zdroj obrázku: toonpool.com

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...