Overenie STK

Každé vozidlo musí spĺňať isté technické parametre. Tie sú v pravidelných intervaloch kontrolované v špeciálnych zariadeniach pre kontrolu STK. V prípade osobných vozidiel musíte technickú kontrolu vykonať:

  • Po štyroch rokoch od prvého prihlásenia
  • Následne každé dva roky

Spolu s STK sa vykonáva aj emisná kontrola, kde sa kontrolujú spaliny, ktoré vypúšťa vozidlo do atmosféry.
Bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je vozidlo nepojazdné.
Overenie platnosti STK môžete jednoducho a hlavne bezplatne vykonať v našej pomôcke.
Navyše vám v prípade vášho záujmu včas pripomenieme blížiaci sa termín technickej kontroly prostredníctvom e-mailu a sms. Vodiči a majitelia vozidiel na kontrolu zabúdajú častejšie ako by ste čakali.

Platnosť STK

Platnosť STK overíte cez horeuvedenú pomôcku. Ak nemáte technickú kontrolu platnú, nemôžete na vozidle jazdiť. Hrozí vám aj pokuta za STK. V prípade neplatnej technickej aj emisnej kontroly je výška pokuty stanovená hornou hranicou 330 eur, ktorú stanovilo Ministerstvo dopravy. STK tak nepodceňujte a nechajte si vozidlo riadne preveriť.