P/B

P/B price-to-book ratio je pomer trhovej ceny akcie a jej účtovnej hodnoty. Používa na porovnanie súčasnej trhovej hodnoty spoločnosti s jej účtovnou hodnotou (kde účtovná hodnota je hodnota všetkých aktív vo vlastníctve spoločnosti).

P je aktuálna cena jednej akcie (kurz akcie) , napr. 5 EUR na akciu.

B je účtovná hodnota akcie, čiže vlastný kapitál – prioritné akcie / počet emitovaných kmeňových akcií

Ak je ukazovateľ P/B = 1, znamená to, že hodnota akcie je krytá aktívami spoločnosti. Keď je P/B príliš vysoké číslo, akcia môže byť nadhodnotená, môže tu byť bublina.

Chcete sa poradiť o investovaní?