P/E

P/E price-to-earnings ratio je pomer trhovej ceny akcie a čistého zisku pripadajúceho na 1 akciu. Tento ukazovateľ sa používa na oceňovanie spoločností a na zisťovanie, či sú nadhodnotené alebo podhodnotené.

Napríklad ak sa akcia obchoduje za 20 EUR a zisk na akciu za posledné 12-mesačné obdobie je 2 EUR, potom má podiel akcie pomer P/E 20 EUR / 2 EUR ročne = 10. Inak povedané kupujúci akcie investuje 10 EUR za každé 1 EURO ročných ziskov; alebo ak by zisk zostal konštantný, vrátenie ceny akcie by trvalo 10 rokov. Spoločnosti so stratami (záporné zisky) alebo bez zisku majú nedefinovaný pomer P/E (zvyčajne sa zobrazuje ako „neuplatňuje sa“ alebo „N/A“); niekedy sa však môže zobraziť negatívny pomer P/E.

Chcete sa poradiť o investovaní?