Parciálna škoda

Parciálna škoda je spôsobená poškodením poistenej veci, kedy náklady na jej opravu neprevýšia všeobecnú hodnotu veci. Poistné plnenie slúži v tomto prípade na vyrovnanie úbytku majetku vzniknutého v dôsledku poistnej udalosti.

V havarijnom poistení motorového vozidla parciálna škoda znamená, že súčet ceny opravy vozidla po poistnej udalosti a prípadných použiteľných zvyškov vozidla nedosahujú všeobecnú hodnotu vozidla tesne pred poistnou udalosťou. Ľudovo povedané, parciálna škoda je vtedy, keď sa po havárii ešte oplatí auto opravovať.

Máte záujem o havarijné poistenie?