Parciálna škoda

Parciálna škoda je spôsobená poškodením poistenej veci, kedy náklady na jej opravu neprevýšia všeobecnú hodnotu veci. Poistné plnenie slúži v tomto prípade na vyrovnanie úbytku majetku vzniknutého v dôsledku poistnej udalosti.

V havarijnom poistení motorového vozidla parciálna škoda znamená, že súčet ceny opravy vozidla po poistnej udalosti a prípadných použiteľných zvyškov vozidla nedosahujú všeobecnú hodnotu vozidla tesne pred poistnou udalosťou. Ľudovo povedané, parciálna škoda je vtedy, keď sa po havárii ešte oplatí auto opravovať.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.