Politicky exponovaná osoba

Politicky exponovaná osoba je z hľadiska zákona č. 297/2008 fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Politicky exponovanou osobou sa rozumie napríklad:
 • prezident republiky
 • predseda vlády
 • minister
 • štátny tajomník alebo asistent ministra
 • člen parlamentu
 • člen najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iného vyššieho súdneho orgánu
 • člen vrcholného orgánu centrálnej banky
 • vysoký dôstojník v ozbrojených silách alebo zboroch
 • člen správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku vo vlastníctve štátu
 • veľvyslanec alebo chargé d’affaires
 • obdobné funkcie v orgánoch EÚ (napríklad poslanec Európskeho parlamentu) alebo iných medzinárodných organizácií,

Ďalej sa do tejto kategórie zaraďujú aj blízke osoby politicky exponovanej osoby, napr.:

 • manžel, partner alebo iný podobný vzťah
 • rodičia, deti, súrodenci
 • zaťovia a nevesty
 • spoločníci v rovnakej spoločnosti
 • iné podobné vzťahy
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.