Práceneschopnosť

Práceneschopnosť (PN) je prekážka v práci na strane zamestnanca, spôsobená chorobou alebo úrazom, potvrdená lekárom a predložená zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. PN má spravidla dátum začiatku a dátum ukončenia. Zamestnanec si počas PN nárokuje vyplácanie nemocenských dávok, pričom prvých 10 pracovných dní je povinnosť platenia denných dávok na strane zamestnávateľa, od 11. dňa PN vypláca nemocenské dávky Sociálna poisťovňa z Fondu nemocenského poistenia.

PN-ku si môže uplatňovať aj živnostník – fyzická osoba.