O poistení vieme všetko

Redemácia

Redemáciou sa rozumie žiadosť o vyplatenie podielových listov, smerovaná správcovskej spoločnosti, tzv. spätný odkup správcovskou spoločnosťou od podielnika.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...