Redukcia

Redukcia reduction je zníženie poistnej sumy alebo skrátenie poistnej doby pri kapitálovom životnom poistení podľa poistno – technických zásad. Dôvodom redukcie býva obyčajne nezaplatenie predpísaného poistného alebo žiadosť klienta o redukciu.

Ak ste napr. platili 50 € mesačne počas 10 rokov na poistnú sumu 30 000 € a prestanete platiť, pričom pôvodne dohodnutá poistná doba je 30 rokov, poistenie sa zredukuje tak, že ďalej neplatíte už nič a zredukovaná poistná suma bude napr. 12 000 €. Poisťovňa s Vašimi peniazmi ďalej pracuje a všetky vaše prípadné nároky z poistnej zmluvy zostanú zachované alebo primerane upravené.