Regres

Regres – postih je spätný nárok na náhradu škody.

Napr. keď niekto zaviní škodu na zdraví inej osoby, vznikajú liečebné náklady zdravotnej poisťovni, ktorá môže tieto náklady spätne vymáhať od vinníka – škodcu. Podobne v prípade havárie – stretu 2 vozidiel havarijná poisťovňa poškodeného môže škodu spätne uplatniť voči škodcovi, ktorú nehodu zavinil a on si uplatní tento nárok – regres v poisťovni, s ktorou má poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení svojho vozidla.

Chcete si nechať prehodnotiť svoje poistenie?

 

Ak si chcete uplatniť regresívne nároky zo strany poisťovní, v spolupráci s advokátskou kanceláriouHronček & Partners, s. r. o.Vám v tejto veci poskytneme odborné právne poradenstvo.