...

O poistení vieme všetko

Regres

Regres je spätný nárok na náhradu škody.

Napr. keď niekto zaviní škodu na zdraví inej osoby, vznikajú liečebné náklady zdravotnej poisťovni, ktorá môže tieto náklady spätne vymáhať od vinníka – škodcu. Podobne v prípade havárie – stretu 2 vozidiel havarijná poisťovňa poškodeného môže škodu spätne uplatniť voči škodcovi, ktorú nehodu zavinil a on si uplatní tento nárok v poisťovni, s ktorou má poistnú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení svojho vozidla.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...