RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je jeden z radu ekonomických ukazovateľov, ktorý vypovedá o úrovni platobných podmienok úveru. Prostredníctvom RPMN možno posúdiť nákladovosť spotrebného úveru. Pri výpočte RPMN sa zohľadnia nielen platby splátok (istiny a úrokov), ale takisto ďalšie platby nákladov na spotrebný úver, ktoré ukladá zákon o spotrebných úveroch (zákon neustanovuje tieto platby taxatívne). Príklady platieb, ktoré sa zahŕňajú do výpočtu RPMN, sú napr .: poplatky viazané k uzavretiu zmluvy (napr. administratívne poplatky), poplatky viazané na posúdenie žiadosti o úver, poplatky za prijatie platby spotrebného úveru, poplatky za prevod peňažných prostriedkov a poplatky za vedenie účtu. Vplyv na výšku RPMN však nemajú iba poplatky, ale aj veľkosť a poradie splátok. Do výpočtu RPMN sa nezahrňujú poplatky za prevod peňažných prostriedkov.

Napr. pri pôžičke 10 000 EUR na jeden rok pri polročných splátkach 5 500 EUR je RPMN cca 13,6%, zatiaľ čo pri štvrťročných splátkach 2 750 EUR predstavuje už 16,6%. Pritom celková zaplatená suma je v oboch prípadoch rovnaká, 11 000 EUR. RPMN teda jasne vyjadruje percentá z dlžnej sumy, ktoré musia byť za pôžičku zaplatené za obdobie jedného roka, vrátane správy pôžičky a ďalších nákladov s ňou spojených. Kým percento úroku ukazuje len cenu požičaných peňazí bez ďalších nákladov, RPMN ukazuje všetky reálne náklady.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.