...

O poistení vieme všetko

RPMN

RPMN je priemerná ročná percentuálna miera nákladov a vyjadruje celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom vyjadrené v ročnej percentuálnej sadzbe, teda všetky náklady vrátane úroku a poplatkov. Do výpočtu RPMN sa nezahrňujú poplatky za prevod peňažných prostriedkov.

Spotrebiteľovi slúži údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov na získanie informácie o celkových poplatkových aj úrokových nákladoch spojených s úverom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...