SDR

SDR (Special Drawing Rights) – zvláštne práva čerpania, menová a účtovná jednotka Medzinárodného menového fondu, hodnota je približne 1,2 EUR. Podľa normy ISO 4217 sa menová jednotka SDR nazýva XDR.

Jednotka SDR sa používa pri určovaní povinných limitov poistného plnenia napr. pri poistení yodpovednosti cestného nákladného dopravcu alebo pri poistení zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla a podobne.