Smishing

Smishing je spôsob získavania citlivých bankových informácií cez sms správu. Cieľom útočníka je u svojej obete vytvoriť pocit dôvery, na čo využíva aj technické riešenie, ktoré mu umožňuje pri kontaktovaní klientov použiť meno banky. Na displeji mobilu sa tak môže zobrazovať ako odosielateľ správy banka obete, pričom odosielateľ je podvodník.

Banka nikdy nežiada citlivé osobné a bankové informácie cez sms a priložený link.