Stavebný úver

Stavebný úver je fáza stavebného sporenia podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, nasledujúca po vzniku nároku na stavebný úver podmieneného splnením 3 podmienok:

  • dosiahnutie minimálnej doby sporenia;
  • nasporení minimálnej sumy;
  • dosiahnutie minimálneho hodnotiaceho čísla.

Stavebný úver je poskytovaný stavebnou sporiteľňou len do výšky rozdielu medzi cieľovou sumou stavebného sporenia a skutočne nasporenou sumou.