Úmrtnostné tabuľky

V životnom a dôchodkovom poistení sa riziko posudzuje aj na základe úmrtnostných tabuliek. Takéto tabuľky sú záznamom (predpokladom) úmrtnosti jednotlivých skupín obyvateľstva. Úmrtnostnými tabuľkami sa zaoberá poistná matematika.

Vďaka úmrtnostným tabuľkám vieme napríklad určiť, koľko novonarodených detí sa dožije prvého roku života, koľko druhého a podobne. Na základe takýchto údajov vieme určiť, aká je pravdepodobnosť, že sa poistený dožije konca poistného obdobia.

Úmrtnostné tabuľky sa vytvárajú osobitne pre fajčiarov/nefajčiarov, osobitne pre ženy/mužov a podobne. Od 21.12.2012 platí v celej Európskej únii zákaz pre poisťovne rozlišovať poistné sadzby v životnom poistení pre mužov a ženy. Všetky životné poisťovne museli prekalkulovať – zjednotiť ceny pre obe pohlavia. Hovoríme o probléme gender alebo unisex. Ide o brutálny zásah eurobyrokratov do exaktnej vedy poistná matematika.

Úmrtnostné tabuľky môžu byť:

Generačné úmrtnostné tabuľky

Sledujú priebeh života určitej skupiny obyvateľstva. Ich zhotovenie je náročné, pretože je potrebné sledovať celý život (prípadne životný úsek) celej generácie.

Prierezové úmrtnostné tabuľky

Vychádzajú zo skúsenosti danej generácie v krátkom časovom intervale. Z tohoto sa predpokladá ďalší vývoj.

Študijný text o úmrtnostných tabuľkách
Úmrtnostné tabuľky v SR