Úverový úpis

Úverový úpis je samostatná listina obsahujúca vyhlásenie, v ktorom sa podpísaná osoba deklaruje ako dlžník a zaväzuje sa zaplatiť v stanovenom termíne požičanú sumu. Vystavuje sa súbežne so zmluvou o úvere. Slúži banke ako dôkaz o pohľadávke. Nie je cenným papierom, a preto ho banka nemôže premeniť na peňažné prostriedky pred jeho splatnosťou.

Nesmie byť predmetom obchodu na kapitálovom trhu. Veriteľ nemá inú možnosť, ako čakať na jeho splácanie dlžníkom.