Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí vyjadrená v percentách.

Fixná úroková sadzba na úvere je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení, pričom obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou.

Ročnú úrokovú sadzbu označujeme p.a.