Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí vyjadrená v percentách.

Fixná úroková sadzba na úvere je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení, pričom obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou.

Ročnú úrokovú sadzbu označujeme p.a.

Základná úroková sadzba ECB

Základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky je dôležitým nástrojom monetárnej politiky. Európska únia ňou ovplyvňuje hospodársku aktivitu v eurozóne. Sadzba udáva, za aký úrok si požičiavajú komerčné banky kapitál, ktorý ďalej požičiavajú na trhu.

Úroková sadzba má vplyv na úroveň úspor, úverov a ostatných investícií na trhu. Nízke úrokové sadzby zvyšujú ochotu trhu požičiavať si od komerčných bánk peniaze a ďalej ich investovať (expanzívna politika) a vysoká úroková sadzba znižuje záujem o úvery a naopak zvyšuje vklady do komerčných bánk (reštriktívna politika).

O výške úrokovej sadzby centrálnej banky rozhoduje rada guvernérov ECB. Cieľom rozhodovania je stabilita trhu – takzvaná mierna inflácia pod 2% ročne.

Aktuálna úroková sadzba ECB

Základná úroková sadzba ECB pre rok 2024 je 4,5%. Tento stav sa môže v rámci roka meniť, predpokladá sa pokles do konca roku až na úroveň 2,75%.

Úroková sadzba pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou

Úroková sadzba pri hypotéke je kľúčový parameter pri uzatváraní hypotekárnych zmlúv. Pri hypotekárnom úvere je istina krytá nehnuteľnosťou, ktorá znižuje riziko pre finančnú inštitúciu, čo umožňuje poskytnutie úveru za nižšiu úrokovú sadzbu hypotéky, napríklad v porovnaní s úrokovou sadzbou na kreditné karty.

Fixná úroková sadzba sa dohaduje v prípade hypotéky na obdobie niekoľkých rokov, aby nedošlo k navýšeniu sadzby v dôsledku zmeny úrokovania zo strany banky. Keďže si komerčná banka na poskytnutie úveru požičiava prostriedky od centrálnej banky, nemôže najnižia úroková sadzba na hypotéku byť nižšia, ako je základná úroková sadzba ECB.