Úrok

Úrok je cena úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi za poskytnutie úveru. Úrok sa vypočíta pomocou úrokovej sadzby. Okrem úroku spotrebiteľ znáša aj ďalšie náklady, spojené s poskytnutím úveru, ktoré sú vyjadrené ukazovateľom RPMN.

Úrok pri peňažnom vklade alebo sporení vyjadruje nominálnu úrokovú mieru stanovenú v % napr. úrok 5 % znamená, že zo vstupnej hodnoty, napr. 100 € pri 5 % úroku, získame zhodnotenie vo výške dodatočných 5 €.