O poistení vieme všetko

Vrátenie poistného

Vrátenie poistného return premium je poistné alebo jeho časť, vyplatené späť cedentovi alebo poistenému, napr. ak je riziko znížené alebo zaniklo pred uplynutím platnosti – nespotrebované poistné.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...