...

O poistení vieme všetko

Výnos

Výnos je dosiahnuté zhodnotenie investície, rozdiel medzi výstupnou a vstupnou hodnotou investície. Výnos môže mať rôzne formy ako napr. kapitálový zisk rovnajúci sa rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou akcie, výnos vo forme úroku alebo kupónu v prípade dlhopisu, ako aj výnos vo forme dividendy plynúcej z držby akcií. Výnos sa meria v čase a tiež ho ovplyvňuje viacero faktorov, ako napr. inflácia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...