O poistení vieme všetko

Vyššia moc

Vyššia moc (lat. vis maior) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť.

V poistení majetku je vo väčšine prípadov vis maior podmienkou pre vznik poistnej udalosti. Tá je totiž definovaná ako náhodná udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť.

Pri poistení zodpovednosti je naopak škoda vis maior, čiže živelná udalosť, vylúčená z poistného krytia. Napr. keď moju strechu odnesie silná víchrica a dopadne na zaparkované auto a zdemoluje ho, mám možnosť sa zo zodpovednosti vyviniť.

flood_insurance

Vyššia moc na wiki

Vyššia moc a poistenie

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...