Vyššia moc

Vyššia moc (lat. vis maior) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať neovplyvniteľné štátne nariadenie, alebo prírodná udalosť.

V poistení majetku je vo väčšine prípadov vis maior podmienkou pre vznik poistnej udalosti. Tá je totiž definovaná ako náhodná udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť.

Pri poistení zodpovednosti je naopak škoda vis maior, čiže živelná udalosť, vylúčená z poistného krytia. Napr. keď moju strechu odnesie silná víchrica a dopadne na zaparkované auto a zdemoluje ho, mám možnosť sa zo zodpovednosti vyviniť.

Potopa

Vyššia moc na wiki

Vyššia moc a poistenie