Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Načítava sa...
Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ak ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ, zapísaný v zozname na Ministerstve spravodlivosti SR, ste povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu a ručíte za spôsobenú škodu až do výšky svojho majetku. Poistiť sa môže aj právnická osoba, tu si poistnú sumu určujete podľa potreby.
Ste znalec, tlmočník alebo prekladateľ?
Poraďte sa s nami

Poistenie zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

  • Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže podľa zákona vykonávať činnosť len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu;
  • Poistenie profesijnej zodpovednosti je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na požiadanie preukázať.
  • Minimálne povinné limity poistného plnenia za jednu poistnú udalosť 33 193 € znalec 3 319 € tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname. V skutočnosti tlmočník alebo znalec zodpovedá za spôsobenú škodu až do plnej hodnoty svojho majetku.
  • Poistenie zodpovednosti si môže dojednať aj právnická osoba, napr. prekladateľská firma.
  • Pripoistenie škôd na prevzatých dokumentoch alebo ich straty.
  • Pripoistenie porušenia práv duševného vlastníctva.
  • Pripoistenie územnej platnosti aj mimo územia Slovenskej republiky.

Príklady možných škôd

  • Znalec určený súdom bol požiadaný o vyhotovenie znaleckého posudku v oblasti zdravotníctvo – neurológia. Pri vyhotovovaní znaleckého posudku dôjde nedopatrením k zámene zdravotnej dokumentácie pacienta. Z uvedeného omylu znalec dospeje k nesprávnemu posúdeniu zdravotného stavu a konečného záveru posudku, na základe ktorého súd rozhodne v neprospech účastníka sporu. Neskôr pri kontrole zdravotnej dokumentácie vyjde najavo, že chybou znalca došlo k zámene. Účastník sporu zažaluje znalca o náhradu škody vo výške 50.000,- € spôsobenú zámenou zdravotnej dokumentácie pri vyhotovení znaleckého posudku a následného nesprávneho záveru posudku.
  • Chyba v preklade manuálu z cudzieho jazyka spôsobila nesprávne používanie lekárskeho prístroja, čím došlo k poškodeniu zdravia niekoľkých pacientov. Prekladateľ bol označený za vinníka tejto škody a poškodení pacienti vzniesli proti nemocnici nárok na náhradu škody, pričom tento nárok sa ďalej preniesol na prekladateľa.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.