Montážne poistenie
Načítava sa...

Montážne poistenie

Montáž výrobnej haly s oceľovou konštrukciou, inštalácia výrobnej linky na výrobu valcovaných oceľových rúrok, kompletná dodávka technologického zariadenia spaľovne tuhého odpadu, ale aj montáž sendvičových rodinných domov. To všetko je možné komplexne poistiť montážnym poistením proti všetkým nebezpečenstvám – Erection All Risk (EAR).
Investovali ste do novej technológie alebo ste montážna firma? Počas montáže a následnej skúšobnej prevádzky si môžete poistiť všetky riziká. Vyplňte dotazník a my vám nájdeme najlepšiu ponuku na trhu.
Poraďte sa s nami

Montážne poistenie - základné zložky

Montážne poistenie môže obsahovať najmä tieto zložky:

Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

Poisťuje sa majetok proti všetkým nebezpečenstvám na poistnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote kontrahovaného diela, vrátane skladovaného materiálu, určeného na použitie pre budované dielo.

Poistenie zodpovednosti za škodu

 1. spôsobenú na zdraví alebo usmrtením tretích osôb;
 2. na majetku tretích osôb;
 3. náklady spojené so súdnym procesom.

Investorov ušlý zisk

V prípade vecnej škody na budovanom diele môže dôjsť k narušeniu a oneskoreniu montážnych prác, a tým k následným finančným škodám, spôsobených investorovi:
 1. ušlý hrubý zisk;
 2. zvýšené prevádzkové náklady v súvislosti s poistnou udalosťou.

Montážne poistenie - pripoistenia

K montážnemu poisteniu je možné obyčajne pripoistiť:
 • náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, napr. po živelnej pohrome
 • poistenie okolitého majetku, ktorý patrí investorovi alebo dodávateľom
 • náklady na práce nadčas, na nočnú prácu, prácu počas sviatkov
 • náklady na expresnú dopravu
 • krížovú zodpovednosť za škodu (Cross Liability), čím budú kryté všetky škody, vyplývajúce zo zodpovednosti hlavného dodávateľa a všetkých subdodávateľov navzájom.
 • pripoistenie skúšobnej prevádzky po skončení montáže
Keďže ide o typ poistenia proti všetkým nebezpečenstvám, dajte si pozor na výluky, ktoré obmedzujú rozsah krytia.