...
Poistenie nákladu

Poistenie nákladu

Poistením nákladu je možné poistiť prepravovaný tovar alebo iné prepravované veci za účelom zaistenia vlastnej podnikateľskej činnosti. Poistenie sa vzťahuje na náklad, ktorý je vlastníctvom poisteného a ktorý je prepravovaný cestným motorovým vozidlom vlastneným alebo prevádzkovaným poistenou osobou. Nákladom môže byť tovar, ale aj stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Poistenie je celoročné, pričom nie je obmedzený počet prepráv nákladu.

Prepravujú vaše firemné vozidlá vlastné zásoby, materiál alebo drahé náradie? Potom je pre vás vhodné celoročné poistenie nákladu.

Poraďte sa s nami

Ozveme sa vám čím skôr

Škody kryté poistením

  • dopravná nehoda, alebo iné násilné pôsobenie na vozidlo
  • požiar, výbuch, úder blesku
  • víchrica, krupobitie, povodeň, záplava
  • krádež vlámaním do vozidla, lúpež alebo krádež celého vozidla

Ako si poistiť náklad?

  • Stanovte si limit poistného plnenia ako maximálnu hodnotu nákladu vo vozidle.
  • Určite si územnú platnosť poistenia, napr. len „Slovenská republika“ (SR) alebo „SR + ČR + Rakúsko“ alebo „krajiny EÚ“ a podobne.
  • Vyplňte hore uvedený dotazník

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...