...

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu

Poistením nákladu je možné poistiť prepravovaný tovar alebo iné prepravované veci za účelom zaistenia vlastnej podnikateľskej činnosti. Poistenie sa vzťahuje na náklad, ktorý je vlastníctvom poisteného a ktorý je prepravovaný cestným motorovým vozidlom vlastneným alebo prevádzkovaným poistenou osobou. Nákladom môže byť tovar, ale aj stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Poistenie je celoročné, pričom nie je obmedzený počet prepráv nákladu.

lawyer image

Prepravujú vaše firemné vozidlá vlastné zásoby, materiál alebo drahé náradie? Potom je pre vás vhodné celoročné poistenie nákladu.

Poraďte sa s nami

Ozveme sa vám čím skôr

Škody kryté poistením

  • dopravná nehoda, alebo iné násilné pôsobenie na vozidlo
  • požiar, výbuch, úder blesku
  • víchrica, krupobitie, povodeň, záplava
  • krádež vlámaním do vozidla, lúpež alebo krádež celého vozidla

Ako si poistiť náklad?

  • Stanovte si limit poistného plnenia ako maximálnu hodnotu nákladu vo vozidle.
  • Určite si územnú platnosť poistenia, napr. len „Slovenská republika“ (SR) alebo „SR + ČR + Rakúsko“ alebo „krajiny EÚ“ a podobne.
  • Vyplňte hore uvedený dotazník

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...