Poistenie nákladu

Poistenie nákladu

Poistením nákladu je možné poistiť prepravovaný tovar alebo iné prepravované veci za účelom zaistenia vlastnej podnikateľskej činnosti. Poistenie sa vzťahuje na náklad, ktorý je vlastníctvom poisteného a ktorý je prepravovaný cestným motorovým vozidlom vlastneným alebo prevádzkovaným poistenou osobou. Nákladom môže byť tovar, ale aj stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Poistenie je celoročné, pričom nie je obmedzený počet prepráv nákladu.
Prepravujú vaše firemné vozidlá vlastné zásoby, materiál alebo drahé náradie? Potom je pre vás vhodné celoročné poistenie nákladu.
Poraďte sa s nami

Škody kryté poistením

  • dopravná nehoda, alebo iné násilné pôsobenie na vozidlo
  • požiar, výbuch, úder blesku
  • víchrica, krupobitie, povodeň, záplava
  • krádež vlámaním do vozidla, lúpež alebo krádež celého vozidla

Ako si poistiť náklad?

  • Stanovte si limit poistného plnenia ako maximálnu hodnotu nákladu vo vozidle.
  • Určite si územnú platnosť poistenia, napr. len „Slovenská republika“ (SR) alebo „SR + ČR + Rakúsko“ alebo „krajiny EÚ“ a podobne.
  • Vyplňte hore uvedený dotazník
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.