Poistenie nákladu
Načítava sa...

Poistenie nákladu

Poistením nákladu je možné poistiť prepravovaný tovar alebo iné prepravované veci za účelom zaistenia vlastnej podnikateľskej činnosti. Poistenie sa vzťahuje na náklad, ktorý je vlastníctvom poisteného a ktorý je prepravovaný cestným motorovým vozidlom vlastneným alebo prevádzkovaným poistenou osobou. Nákladom môže byť tovar, ale aj stroje, prístroje, náradie, inventár a podobne. Poistenie je celoročné, pričom nie je obmedzený počet prepráv nákladu.
Prepravujú vaše firemné vozidlá vlastné zásoby, materiál alebo drahé náradie? Potom je pre vás vhodné celoročné poistenie nákladu.
Poraďte sa s nami

Škody kryté poistením

  • dopravná nehoda, alebo iné násilné pôsobenie na vozidlo
  • požiar, výbuch, úder blesku
  • víchrica, krupobitie, povodeň, záplava
  • krádež vlámaním do vozidla, lúpež alebo krádež celého vozidla

Ako si poistiť náklad?

  • Stanovte si limit poistného plnenia ako maximálnu hodnotu nákladu vo vozidle.
  • Určite si územnú platnosť poistenia, napr. len „Slovenská republika“ (SR) alebo „SR + ČR + Rakúsko“ alebo „krajiny EÚ“ a podobne.
  • Vyplňte hore uvedený dotazník
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.