Poistenie strojov
Načítava sa...
Poistenie strojov

Poistenie strojov

Okrem živelných poistných udalostí môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu stroja tzv. lomom. Lom stroja je náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie strojného zariadenia, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi. Strojné poistenie sa vzťahuje na všetky riziká. Keďže ide o poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, odporúčame dobre si preštudovať konkrétne výluky vo všeobecných poistných podmienkach, čiže prípady, na ktoré sa poistenie nevzťahuje alebo plnenie obmedzuje. Strojné poistenie je možné uzatvoriť pre dva základné druhy strojov a zariadení, stacionárne stroje a pohyblivé stroje a zariadenia.
Stroje a zariadenia vo vašom podniku je možné poistiť aj proti "pokazeniu", tzv. lomu stroja. Rovnako je možné poistiť aj pojazdné mechanizmy, napr. poľnohospodárske alebo stavebné stroje.
Poraďte sa s nami

Poistenie stacionárnych strojov a zariadení

Strojné zariadenie, ktoré je pevne ukotvené na jednom mieste, napr. obrábací stroj (sústruh, frézovačka, CNC obrábacie centrum), Siemens-martinská pec, automatizovaná výrobná linka na výrobu oceľových valcovaných profilov, tlačiarenská ofsetová linka, plynová kotolňa a podobne, sa poisťuje proti všetkým nebepečenstvám, a to najmä:
  • chyba, nedbanlivosť alebo nešikovnosť obsluhy
  • priame pôsobenie elektrickej energie – skrat, uzemnenie, prepätie, nepriamy úder blesku a podobne
  • roztrhnutie následkom odstredivej sily
  • nedostatok vody v parných kotloch a prístrojoch
  • pôsobenie podtlaku alebo pretlaku pary, plynu alebo kvapaliny, okrem výbuchu
  • zlyhanie meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení
  • pôsobenie mrazu a priame pôsobenie ľadu
  • pôsobenie mechanickej sily
  • konštrukčná chyba, chyba materiálu alebo výrobná vada.
Predpokladá sa, že poistenie živelných rizík FLEXA + EC je už uzavreté v rámci poistnej zmluvy pre poistenie majetku celého podniku, niekedy sa však tieto riziká k lomu stroja pripoisťujú, najmä keď je stroj majetkom leasingovej spoločnosti, ktorá vyžaduje komplexné poistenie predmetu leasingu. Poistenie sa vzťahuje na konkrétne miesto poistenia dané adresou, uvedenou v poistnej zmluve.

Havarijné a strojné poistenie pohyblivých strojov a zariadení

Pojazdný stroj môže byť napríklad zariadenie na podvozku vozidla s evidenčným číslom vozidla (napr. pojazdný žeriav, traktor, bager) alebo stroje bez evidenčného čísla, schválené na jazdu po verejných komunikáciách (napr. vysokozdvižný vozík, kosačka, sejačka, kombajn) a ostatné pojazdné a transportné stroje (napr. mostový žeriav, korčekový elevátor a podobne).

Poistené sú všetky nebezpečenstvá ako pri stacionárnych strojoch, a naviac aj živelné riziká FLEXA + EC a krádež. V prípade, že sa strojné zariadenie pohybuje po verejných komunikáciách, je vhodné poistenie doplniť o havarijné poistenie motorových alebo prípojných vozidiel. Keď napríklad traktor havaruje na štátnej ceste, plní sa z havarijného poistenia – traktor sa považuje za motorové vozilo. Keď ten istý traktor orie na poli, prevráti sa a dôjde k poškodeniu, plní sa z poistenia lomu stroja, pretože traktor v čase vzniku škody pôsobil ako pracovný stroj.