Poistenie prepravy zásielok
Načítava sa...

Poistenie prepravy zásielok

Poistenie zásielok proti všetkým nebezpečenstvám (cargo, marine) sa uzatvára na konkrétnu cestu alebo formou rámcovej celoročnej zmluvy s dodatočným nahlasovaním jednotlivých prepráv. Preprava sa môže uskutočňovať z bodu A do bodu B kdekoľvek na svete, akýmkoľvek dopravným prostriedkom - loďou, lietadlom, po železnici, cestným nákladným vozidlom, ťavou karavánou, aj kombinovanou dopravou, pričom zásielka môže byť poistená aj počas skladovania v medzisklade.
Prepravujete tovar alebo technológie po ceste, po železnici, po vode alebo letecky? Poradíme vám optimálne poistné riešenie.
Poraďte sa s nami

Krytie poistenia zásielok

 • Poškodenie zásielky
 • Zničenie zásielky
 • Stratu zásielky
 • Nakládku a vykládku zásielky
 • Obetovanie zásielky - zhodenie kontajneru do mora pri silnej búrke
 • Skladovanie zásielky v medzisklade
Škody, ktoré zvyknú byť z poistenia vylúčené je možné pripoistiť. Zväčša ide o:
 • Riziko vojny alebo terorizmu
 • Riziko štrajkov a občianskych nepokojov
 • Umelecké diela počas výstav
Príklady škôd, ktoré môžu pri zásielkach nastať:
 • Živelné škody
 • Havária, stroskotanie
 • Zrútenie skladovacích budov
 • Odcudzenie zásielok (lúpež)
 • Vandalizmus
 • Škody pri vykládke, alebo nakládke

Prečo je potrebné mať poistené zásielky?

Dopravcovia zodpovedajú za prepravovaný tovar. V mnohých prípadoch je ich zodpovednosť obmedzená medzinárodnými dohovormi. Navyše zodpovednostné poistky sa nevzťahujú napríklad na živelné škody. Tieto nedostatky sa nahrádzajú práve poistením zásielok.cargo_poistenie