Home

Nachádzate sa tu

QBE poisťovňa

QBE Insurance (Europe) Limited je pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktorá na Slovensku predáva výlučne neživotné poistenie. Jej materská spoločnosť má sídlo v Londýne a patrí do globálnej poisťovacej skupiny QBE so sídlom v Austrálii. Svoje produkty pre občanov a firemných klientov predáva najmä prostredníctvom zmluvných poisťovacích agentov a maklérov. 

Obsah

Pobočky a kontakty QBE

QBE Košice
Sídlo spoločnosti
QBE Insurance (Europe) Limited
Štúrova 27
042 80 Košice
Infolinka: 055/68 26 222

POBOČKA ULICA A ČÍSLO TEL. ČÍSLO
QBE Bratislava Digital park II, Einsteinova 23 02/57 10 28 69
QBE Žilina Pivovarská 16 041/56 40 462
QBE Košice Štúrova 27 055/68 26 222
QBE Dolný Kubín Radlinská 1727/49 0905/453 326
QBE Rožňava Čučmianska dlhá 8 058/73 27 889
QBE Poprad Nám. sv. Egídia 3633/44 0905/642 013
QBE Komárno Rozmarínová 11/26 035/77 27 003

Riešenie poistných udalostí

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti - návod, ako riešiť poistné udalosti nájdete na oficiálnych stránkach poisťovne. Nachádza sa tu aj zoznam potrebných dokumentov.

V prípade nehody na aute kontaktujte asistenčnú službu na čísle +421 2 44453097.

Pri ostatných škodách kontaktujte poisťovňu na čísle +421 55 68 26 222, alebo e-mailom na info@sk.qbe.com.

Produkty QBE

Dejiny QBE poisťovne

Predchodkyňa QBE poisťovne na Slovensku - Slovenská investičná poisťovňa (SIP) je založená koncom roka 1991 so základným kapitálom 100 000 Kčs, ktoré je do roka zvýšené na 80 000 000 Kčs. SIP pôsobí ako univerzálna poisťovňa, jej biznis je založený na poisťovaní svojich akcionárov, najmä VSŽ Košice. 

Na Slovensku pôsobí QBE poisťovňa od roku 1999, kedy kupuje 100% akcii Slovenskej investičnej poisťovne v Košiciach. Po vstupe QBE sa v roku 2001 poisťovňa premenuje na QBE-Slovenská investičná poisťovňa, a.s. a v roku 2002 sa opäť mení názov na QBE poisťovňa, a. s. V roku 2005 poisťovňa dobrovoľne predáva svoj poisstný kmeň životného poistenia Českej poisťovni - Slovensko (teraz Generali Slovensko poisťovňa), aby sa mohla venovať len neživotnému poisteniu.

V roku 2007 QBE Insurance (Europe) Limited  vstupuje na slovenský poistný trh prostredníctvom svojej pobočky. V roku 2009 QBE poisťovňa končí svoju činnosť a všetky aktíva sú prevedené na QBE Insurance (Europe) Limited,  pobočku pre Slovenskú republiku. Zároveň QBE kupuje spoločnosť CARLIFE a jej ponuka sa rozširuje o poistenie rozšírenej záruky a poistenie finančnej straty pri totálnej škode na motorovom vozidle EUROGAP. V roku 2010 QBE mení obchodný názov na QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.