Biela karta (PZP)

Od 1.10.2019 biela karta zanikla, pričom ju ako potvrdenie o  uzatvorení poistenia na Slovensku aj v zahraničí nahradzuje jednootne zelená karta. Všetky nižšie uvedené informácie sú neaktuálne.

Poistenie PZP online

Potvrdenie o poistení zodpovednosti vozidla sa nazývalo aj biela karta. Biela karta bola doklad o uzavretí PZP, ktorý musel vodič motorového vozidla nosiť v aute a preukazoval sa ňou pri cestnej kontrole polícii na území Slovenskej republiky.

Poisťovňa vydávala bielu kartu s platnosťou na celú poistnú dobu alebo len na poistné obdobie, napr. 1 rok. Obyčajne pri uzatvorení poistnej zmluvy dostával poistník dočasnú bielu kartu a spravidla do 1 mesiaca od uzavretia poistnej zmluvy o PZP a zaplatení prvého poistného alebo prvej splátky poistného vystavila poisťovňa riadnu bielu kartu a zaslala ju klientovi poštou spolu so zelenou kartou.

Biela karta obsahovala osobné alebo firemné údaje o držiteľovi vozidla, základné informácie o vozidle – značka, model a typ vozidla, výrobné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, začiatok a koniec platnosti PZP, informácie o poisťovni, ktorá bielu kartu vydala.

Po zániku PZP vozidla bol poistník povinný bielu kartu vrátiť poisťovni spolu so zelenou kartou.

Biela karta