BIC

BIC Bank Identifier Code – swiftový kód je štandardný formát bankových identifikačných kódov, čo je jedinečný identifikačný kód pre konkrétne banky. Tieto kódy sa používajú pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä pre medzinárodné bankové prevody. Banky tiež používajú kódy pre výmenu iných správ medzi sebou. Swift kód sa skladá z 8 alebo 11 znakov. Keď je kód 8-miestny, označuje sídlo banky. Kód s 11 znakmi naviac identifikuje pobočku príslušnej banky. BIC kód má takýto tvar:

AAAA BB CC DDD

  • Prvé 4 znaky – kód banky (len písmená)
  • Ďalšie 2 znaky – kód krajiny (len písmená)
  • Ďalšie 2 znaky – umiestnenie sídla (písmená alebo číslice, pasívny účastník bude mať „1“ v druhom znaku)
  • Posledné 3 znaky – kód pobočky, voliteľný (písmená alebo číslice)
V súčasnej dobe existuje viac ako 40.000 „živých“ Swift kódov. „Živé“ kódy sú určené pre partnerov, ktorí sa aktívne pripájajú do siete SWIFT. Okrem toho existuje viac ako 50.000 ďalších kódov, ktoré sa používajú pre manuálne transakcie. Tieto dodatočné kódy sú určené pre pasívnych účastníkov.
Tieto zápisy SWIFT kódov sú spravované v Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication („SWIFT“) a ich sídlo sa nachádza v meste La Hulpe, Belgicko. SWIFT je registrovaná ochranná známka spoločnosti S.W.I.F.T. SCRL so sídlom Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgicko.
Chcete zistiť kam sa oplatí investovať?
Swift Code, BIC kód, ISO 9362
Swift Code alebo BIC kód je súčasťou noriem ISO 9362. Ide o štandardný formát Business Identifier Codes („BIC“). BIC niekedy tiež sa odkazuje na „Bank Identifier Code“.
Swift Code alebo BIC kód je jedinečný identifikačný kód finančných a nefinančných inštitúcií. Tieto kódy sa používajú predovšetkým pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä pre medzinárodné prevody alebo telegraficky („TT“). Tieto kódy sú tiež použité pri výmene správ medzi bankami.
Príklady BIC kódu
BICNázov bankyKód názvuKód štátuKód sídlaKód pobočky
TATR SKBXTatra banka a.s.

Bratislava

TATRSKBX
RZBC CZPP

Raiffeisenbank a.s.

Praha

RZBCCZPP
MIDL GB22HSBC BANK PLC

London

MIDLGB22
MIDL GB22 71YHSBC BANK PLC

SHEFFIELD

MIDLGB2271Y

Legenda:
SK – Slovensko
CZ – Česká republika
GB – Veľká Británia
BX – Bratislava
PP – Praha
22 – Londýn
71Y – pobočka Sheffield

BIC kódy všetkých slovenských bánk

Názov bankyKód bankyMedzinárodné označenie bankyBIC kód / SWIFT kód
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod)6500POBNSKBA
BANCO COFIDIS, S.A., pobočka zahr. banky8400MAISSA
BKS BANK AG, pobočka zahr. banky8420BKSBBFKKSKBB
Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky8130CITISACITISKBA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahr. banky8050COBASACOBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.7500CEKOSACEKOSKBX
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.8170CSOBSAKBSPSKBX
EXIMBANKA SR8160EXSREXSKSKBX
Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky8330FIOZSAFIOZSKBA
ING Bank N.V., pobočka zahr. banky7300 INGBSA INGBSKBX
J&T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky8320 JTBPSAJTBPSKBA
KDB Bank Europe Ltd, pobočka zahran. banky8430KODBKODBSKBX
Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky8100 KOMBSA KOMBSKBA
mBank S.A., pobočka zahr. banky8360 BREXSA BREXSKBX
Národná banka Slovenska720 NBSL NBSBSKBX
Oberbank AG, pobočka zahr. banky v SR8370 SMWRSA OBKLSKBA
OTP banka Slovensko, a.s.5200 OTPV OTPVSKBX
Poštová banka, a.s.6500 PABK POBNSKBA
Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA)5600PKBAKOMASK2X
Privatbanka, a.s.8120 BASLBSLOSK22
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.5900PSSP PRVASKBA
Raiffeisen BANK (Tatra banka a.s., odštepný závod)1100TATRTATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.900 SLSP GIBASKBX
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.3000SLZB SLZBSKBA
Štátna pokladnica8180 SPSR SPSRSKBA
Tatra banka, a.s.1100 TATR TATRSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.1111 UNCR UNCRSKBX
VÚB banka, a.s.200 SUBASUBASKBX
Wűstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.7930 SPVW WUSTSKBA