BIC

BIC Bank Identifier Code – swiftový kód je štandardný formát bankových identifikačných kódov, čo je jedinečný identifikačný kód pre konkrétne banky. Tieto kódy sa používajú pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä pre medzinárodné bankové prevody. Banky tiež používajú kódy pre výmenu iných správ medzi sebou. Swift kód sa skladá z 8 alebo 11 znakov. Keď je kód 8-miestny, označuje sídlo banky. Kód s 11 znakmi naviac identifikuje pobočku príslušnej banky. BIC kód má takýto tvar:

AAAA BB CC DDD

  • Prvé 4 znaky – kód banky (len písmená)
  • Ďalšie 2 znaky – kód krajiny (len písmená)
  • Ďalšie 2 znaky – umiestnenie sídla (písmená alebo číslice, pasívny účastník bude mať „1“ v druhom znaku)
  • Posledné 3 znaky – kód pobočky, voliteľný (písmená alebo číslice)
V súčasnej dobe existuje viac ako 40.000 „živých“ Swift kódov. „Živé“ kódy sú určené pre partnerov, ktorí sa aktívne pripájajú do siete SWIFT. Okrem toho existuje viac ako 50.000 ďalších kódov, ktoré sa používajú pre manuálne transakcie. Tieto dodatočné kódy sú určené pre pasívnych účastníkov.
Tieto zápisy SWIFT kódov sú spravované v Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication („SWIFT“) a ich sídlo sa nachádza v meste La Hulpe, Belgicko. SWIFT je registrovaná ochranná známka spoločnosti S.W.I.F.T. SCRL so sídlom Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgicko.
Swift Code, BIC kód, ISO 9362
Swift Code alebo BIC kód je súčasťou noriem ISO 9362. Ide o štandardný formát Business Identifier Codes („BIC“). BIC niekedy tiež sa odkazuje na „Bank Identifier Code“.
Swift Code alebo BIC kód je jedinečný identifikačný kód finančných a nefinančných inštitúcií. Tieto kódy sa používajú predovšetkým pri prevode peňazí medzi bankami, a to najmä pre medzinárodné prevody alebo telegraficky („TT“). Tieto kódy sú tiež použité pri výmene správ medzi bankami.
Príklady BIC kódu
BICNázov bankyKód názvuKód štátuKód sídlaKód pobočky
TATR SKBXTatra banka a.s.

Bratislava

TATRSKBX
RZBC CZPP

Raiffeisenbank a.s.

Praha

RZBCCZPP
MIDL GB22HSBC BANK PLC

London

MIDLGB22
MIDL GB22 71YHSBC BANK PLC

SHEFFIELD

MIDLGB2271Y

Legenda:
SK – Slovensko
CZ – Česká republika
GB – Veľká Británia
BX – Bratislava
PP – Praha
22 – Londýn
71Y – pobočka Sheffield

Konkrétne BIC kódy jednotlivých bánk je možné zistiť napríklad tu.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.