Dohovor CMR

CMR (Convention Marchandise Routière) je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda bola uzavretá v Ženeve 19. mája 1956.

Medzinárodná cestná únia (IRU) podľa tejto dohody vytvorila štandardný nákladný list, ktorý sa používa v medzinárodnej autodoprave. Formulár je väčšinou trojjazyčný. V povinných kolónkach je uvedené meno odosielateľa, príjemcu, dopravcu (dopravcov), špecifikácia a množstvo tovaru.

Poistenie Zodpovednoosti cestného prepravcu online

Krajiny, ktoré sú súčasťou dohovoru

Dohovor postupne ratifikovala väčšina európskych krajín, ale členmi sú aj neeurópske štáty. Členovia sú Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Čierna Hora, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Irán a Veľká Británia.

Časti formuláru

Formulár sa skladá z častí:

  • červená pre odesielateľa
  • modrá pre príjemcu
  • zelená pre dopravcu
  • čiernobiela kópia pre ďalších dopravcov

Poistenie

Podľa dohovoru CMR je každý cestný dopravca povinný mať pri medzinárodnej preprave uzavreté poistenie zodpovednosti. Viac o tomto poistení na týchto stránkach.

cmr