O poistení vieme všetko

Dohovor CMR

CMR (Convention Marchandise Routière) je dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda bola uzavretá v Ženeve 19. mája 1956.

Medzinárodná cestná únia (IRU) podľa tejto dohody vytvorila štandardný nákladný list, ktorý sa používa v medzinárodnej autodoprave. Formulár je väčšinou trojjazyčný. V povinných kolónkach je uvedené meno odosielateľa, príjemcu, dopravcu (dopravcov), špecifikácia a množstvo tovaru.

Krajiny, ktoré sú súčasťou dohovoru

Dohovor postupne ratifikovala väčšina európskych krajín, ale členmi sú aj neeurópske štáty. Členovia sú Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Čierna Hora, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Poľsko, Srbsko, Slovensko, Nórsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Irán a Veľká Británia.

Časti formuláru

Formulár sa skladá z častí:

  • červená pre odesielateľa
  • modrá pre príjemcu
  • zelená pre dopravcu
  • čiernobiela kópia pre ďalších dopravcov

Poistenie

Podľa dohovoru CMR je každý cestný dopravca povinný mať pri medzinárodnej preprave uzavreté poistenie zodpovednosti. Viac o tomto poistení na týchto stránkach.

cmr

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...