O poistení vieme všetko

Dopravná nehoda

Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v priamom dôsledku prevádzky dopravného vozidla. Na základe dopravnej nehody môže dôjsť aj k nároku na poistné plnenie a to najmä z týchto druhov poistenia:

Dopravna nehoda

Pri dopravnej nehode má každý vodič rôzne povinnosti. Tie je nevyhnutné dodržať, aby bolo možné správne vyšetriť nehodu a zabrániť ďalším škodám na zdraví, živote a majetku. Jednou z povinností je aj vyplniť záznam o dopravnej nehode.

Štatistiky dopravnej nehodovosti

Ako podať prvú pomoc

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...