Dopravná nehoda

Pod dopravnou nehodou rozumieme situáciu, kedy dôjde k zraneniu, alebo usmrteniu zúčastnenej osoby, alebo ku škode na majetku v priamom dôsledku prevádzky dopravného vozidla. Na základe dopravnej nehody môže dôjsť aj k nároku na poistné plnenie a to najmä z týchto druhov poistenia:

Poistenie vozidla online

Dopravna nehoda

Pri dopravnej nehode má každý vodič rôzne povinnosti. Tie je nevyhnutné dodržať, aby bolo možné správne vyšetriť nehodu a zabrániť ďalším škodám na zdraví, živote a majetku. Jednou z povinností je aj vyplniť záznam o dopravnej nehode.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.