...

O poistení vieme všetko

Dôchodkové sporenie

Dôchodkové sporenie je pravidelné odkladanie peňazí na neskoršie obdobie, keď sa budú nasporené peniaze vyplácať formou pravidelných splátok – dôchodku. Štátom regulované a podporované je sporenie prostredníctvom 2. a 3. dôchodkového piliera.

  • Starobné dôchodkové sporenie – dôchodkové sporenie v 2. pilieri dôchodkového zabezpečenia sa sporí z povinných odvodov vo výške 4,5% z vymeriavacieho základu, pričom do roku 2012 sa sporilo 9% a podľa súčasného zákona bude príspevok narastať každý rok o 0,25 % až na konečných 6% v roku 2024. Dôchodkové fondy riadia dôchodkové správcovské spoločnosti. Čítajte viac …
  • Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) – dôchodkové sporenie v tzv. 3. pilieri dôchodkového zabezpečenia, predtým sa nazývalo doplnkové dôchodkové poistenie (DDP). Má dobrovoľný charakter a príspevky účastníka DDS sa sporia do dôchodkových fondov, spravovaných doplnkovými dôchodkovými sporiteľňami. V prípade účastníka, ktorý je zamestnanec, môže mu prispievať zamestnávateľ. Ak je zamestnanec zaradený do 3. alebo 4. pracovnej kategórie, zamestnávateľ je povinný prispievať najmenej 2% z hrubej mzdy zamestnanca. Čítajte viac …

Medzi časťou verejnosti sa šíri mylný názor, že povinné odvody, odvádzané do fondu dôchodkového zabezpečenia Sociálnej poisťovne, čiže do tzv. 1. piliera, sú tiež sporením, z ktorého bude mať občan nárok na konkrétnu sumu dôchodku. Toto neplatí, pretože žiadne peniaze sa v 1. pilieri nesporia. Práve naopak, fond je dlhodobo deficitný, čiže jeho výdavky výrazne prevyšujú príjmy a tento schodok každá vláda vyrovnáva zo štátneho rozpočtu, teda z našich daní.

Súkromné dôchodkové sporenie

Každý si môže sporiť na dôchodok aj iným spôsobom ako je povinný 2. pilier alebo dobrovoľné DDS. Existujú garantované sporiace alebo poistné programy poisťovní a sporenie do podielových fondov prostredníctvom správcovských spoločností podielových fondov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...