Dividenda

Dividenda je podiel zo zisku akciovej spoločnosti pripadajúci na jednu akciu, ktorú sa spoločnosť rozhodla vyplatiť svojím akcionárom. Výšku dividendy schvaľuje každý rok valné zhromaždenie akciovej spoločnosti.

Chcem sa poradiť o investovaní