Diverzifikácia

Diverzifikácia je rozloženie investícií do viacerých druhov aktív.

Keď chceme napr. pri dlhodobom investovaní za účelom zabezpečenia sa v starobe diverzifikovať riziko investícií, časť voľných financií ukladáme do dôchodkového fondu dôchodkového sporenia, časť investujeme do nehnuteľností (kupujeme byty, ktoré môžeme prenajímať), ďalšiu časť si ukladáme vo forme zlatých tehličiek a za iné voľné peniaze nakupujeme cenné papiereakcie, dlhopisy a podobne.

Chcem sa poradiť o investovaní