...

O poistení vieme všetko

Diverzifikácia

Diverzifikácia je rozloženie investícií do viacerých druhov aktív.

Keď chceme napr. pri dlhodobom investovaní za účelom zabezpečenia sa v starobe diverzifikovať riziko investícií, časť voľných financií ukladáme do dôchodkového fondu dôchodkového sporenia, časť investujeme do nehnuteľností (kupujeme byty, ktoré môžeme prenajímať), ďalšiu časť si ukladáme vo forme zlatých tehličiek a za iné voľné peniaze nakupujeme cenné papiere – akcie, dlhopisy a podobne.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...