Zdravotné poistenie

Urobte to správne rozhodnutie pre Vaše zdravie. Porovnajte si výhody a príspevky zdravotných poisťovní. Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte do 30. septembra.

Oči až 100€ na okuliarový rám (novinka od 1.1.2023)
až 100€ na okuliarové šošovky
až 450€ na laserovú operáciu očí
x OCT 30€
50€ na komplexné očné vyšetrenie vo vybraných očných klinikách
Zuby až 120€ ročne (aj jednorazovo) na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu 5x30€ ročne 100€ na zubné ošetrenie a 50€ na dentálnu hygienu ročne
Lieky doplatky za lieky až do výšky 200€ (pre zákonných zástupcov) alebo 20€ (dospelý alebo senior) ročne 300€ na celú dobu poistného vzťahu 0€
Ženy a deti Bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo
až 450€ ročne na IVF 4.cyklus asistovanej reprodukcie
30€ na Liquid Based Cytology
až 450€ na neinvazívne prenatálne testovanie
x Komplexné vyšetrenie spermiogramu 100€
Mikromanipulačná metóda ICSI 200€
Liquid Based Cytology bez doplatku
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union
Očkovanie 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky a 30€ ročne na cestovateľské očkovania 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky a 30€ ročne na cestovateľské očkovania 50% až 100% z ceny vakcíny
30€ ročne na cestovateľské očkovania
Diabetes až 100€ ročne na glukózový senzor Dialinka pre diabetikov x
Šport 50 % z ceny športovej prehliadky až do výšky 50 € ročne x x
Zdravý chrbát a obezita Liečebno-preventívny program "OBEZITA" x x
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union
Darcovia krvi Vitamínový balíček pre pravidelných i jednorazových darcov krvi a zľavy vo vybraných kúpeľoch Vitamínový doplnok a zľavy vo vybraných kúpeľoch Balíček
Covid19 test na protilátky 15% zľava z ceny testu 25% z ceny testu 12%-31% z ceny testu
Poistenie 60% zľava na cestovné poistenie ČSOB 30% zľava na cestovné poistenie v Generali 50% zľava na cestovné poistenie v Unione
Mobilná aplikácia áno áno áno
Zľavy Viac ako 2500 výhod pre celú rodinu
Až 15% zľava na vybrané kúpele
zľavy v eshopoch, lekárňach, optikách, atď
Do 13% zľava na kúpele
zľavy v e-shopoch, lekárňach
Zľava na kúpele
zľavy v e-shopoch, lekárňach
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union
Iné Test na okultné krvácanie už od 40 rokov zdarma Test na okultné krvácanie už od 40 rokov pri preventívnej prehliadke raz za dva roky Test na okultné krvácanie už od 40 rokov pri preventívnej prehliadke raz za dva roky
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva, vrátane biometrie plodu x x
Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG) x Externé kardiotokografické vyšetrenie (CTG)
Iniciálne a kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením x Iniciálne a kontrolné vyšetrenie poistenca s chronickým ochorením
Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom x Cielené vyšetrenie poistenca s akútnym hypertenzným stavom
Informácie sú získané z verejne dostupných webových stránok zdravotných poisťovní.

*Až 800€ ročne pre skupinu (3-8 členov) v Peňaženke zdravia MAXI. Viac informácií tu.
**Až 100€ ročne pre jednotlivca (+ maximálne 2 deti) v Peňaženke zdravia MINI. Viac informácií tu.
Porovnanie Peňaženky MAXI a MINI nájdete tu.
Oči až 100€ na okuliarový rám alebo okuliarové šošovky 50€ ročne na sériové okuliarové rámy a sklá, resp. očné pomôcky s doplatkom pacienta komplexné očné vyšetrenie 50€ (vo vybraných očných klinikách) 70€ na okuliarový rám *
OCT 30€

*len ak je zákonný zástupca poistencom Unionu
Zuby až 120€ ročne (aj jednorazovo) na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu až 450€ ročne na zubný strojček 5x30€
30€ dentálny balíček na pečatenie zubov do 14 rokov
100€ na zubné ošetrenie a 50€ na dentálnu hygienu ročne
Lieky až 200€ ročne 300€ na celú dobu poistného vzťahu Neobmedzený príspevok pre deti do 18. narodenín (len ak je rodič poistencom Unionu)
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union
Ženy a deti Bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo
46,80€ na prenájom monitoru dychu
Babybox pre každého
15% zľava na kurzy plávania pre bábätká
Zapožičanie monitoru zdarma len s potvrdením od lekára
50€ babybox pre novorodencov
bezplatné zapožičanie a príspevok 30€ na zakúpenie monitoru dychu
30€ príspevok na kurzy plávania pre bábätká
Podmienka pre všetko: bábätko a 1 zákonný zástupca (rodič) sú poistencami Unionu
Očkovanie 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky a 30€ ročne na cestovateľské očkovania 50% z ceny vakcíny po absolvovaní každej dávky a 30€ ročne na cestovateľské očkovania 50% až 100% z ceny vakcíny
30€ ročne na cestovateľské očkovania
Šport 50 % na športovú prehliadku (bez nutnosti registrácie v športovom klube) x x
Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera Union
Diabetes až 100€ ročne na glukózový senzor dialinka program pre diabetikov x
Zľavy a výhody Viac ako 2 500 výhod pre celú rodinu.
Až 15% zľavy na vybrané kúpele,
zľavy v rôznych eshopoch a lekárňach
Zľavy do výšky 13% na kúpele,
zľavy v e-shopoch a
lekárňach
Zľavy na kúpele,
v e-shopoch a
lekárňach
Iné Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť pre rizikových poistencov s obezitou xx
Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení x Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení
Informácie sú získané z verejne dostupných webových stránok zdravotných poisťovní.

*Až 800€ ročne pre skupinu (3-8 členov) v Peňaženke zdravia MAXI. Viac informácií tu.
**Až 100€ ročne pre jednotlivca (+ maximálne 2 deti) v Peňaženke zdravia MINI. Viac informácií tu.
Porovnanie Peňaženky MAXI a MINI nájdete tu.

Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky … – hovorí Ústava Slovenskej republiky v § 40. Obyčajne to, čo sa deklaruje ako bezplatné, býva v skutočnosti trikrát drahšie. Podmienky tejto „bezplatnej“ zdravotnej starostlivosti určuje Zákon o zdravotnom poistení, ktorý rozlišuje:

 • Verejné zdravotné poistenie
 • Individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je financované prerozdeľovaním verejných zdrojov na základe poistného, plateného účastníkmi systému, prostredníctvom zdravotných poisťovní. Podľa súčasných pravidiel sa posudzujú osoby z hľadiska povinnosti platiť zdravotné poistenie, hovoríme o osobnom rozsahu zdravotného poistenia.

Chcete viac informácií o zmene zdravotnej poisťovne?

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená osoba je každá osoba, ktorá:

 1. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne nie je účastníkom v inom štáte z dôvodu zamestnania, podnikania alebo dlhodobého pobytu (nad 6 mesiacov)
 2. Nemá trvalý pobyt na úzení SR a súčasne je:
  1. zamestnaná alebo podniká na území SR
  2. azylant
  3. zahraničný študent
  4. cudzinec, zadržaný alebo uväznený na území SR
  5. nezaopatrený rodinný príslušník poistenca, ktorý sa narodil v inom členskom štáte EÚ
  6. maloletý cudzinec bez zákonného zástupcu, ktorému súd určil umiestnenie do zariadenia, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Dobrovoľne verejne zdravotne poistená osoba je osoba dobrovoľne nezamestnaná, čiže osoba, ktorá po skončení pracovného pomeru alebo podnikateľskej činnosti sa neprihlási na úrade práce. Taká osoba je povinná si platiť zdravotné odvody.

Zdravotné poisťovne na Slovensku

Zdravotné poistenie na Slovensku poskytujú tri spoločnosti. Okrem štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne aj Union zdravtná poisťovňa a Zdravotná poisťovňa Dôvera.

Prevažne súkromné zdravotné poisťovne sa predbiehajú v poskytvaní výhod pre poistiteľov.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.0850 003 333Zmeniť poisťovňu na Union
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.0850 850 850Zmeniť poisťovňu na Dôveru
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.0850 003 003Zmeniť poisťovňu na VSZP

Individuálne zdravotné poistenie

Individuálne zdravotné poistenie je neživotné poistenie, jeho rozah sa riadi poistnými podmienkami v poistnej zmluve, uzavretej medzi poistencom a poisťovňou. Individuálne zdravotné poistenie môže mať dve základné formy,

Poistenie zdravotnej starostlivosti

Poistenie zdravotnej starostlivosti zabezpečuje v prípade ochorenia, úrazu alebo tehotenstva krytie liečebných nákladov. Poistenie zdravotnej starostlivosti môže zahŕňať tieto varianty a formy:

 • poistenie (častejších) preventívnych prehliadok
 • poistenie nákladov na zdravotnícke pomôcky – okuliare, zubné protézy, ortézy a podobne
 • nadštandartná starostlivosť pri hospitalizácii – samostatná nemocničná izba s vyšším komfortom
 • zmluvné zdravotné poistenie pre cudzincov, ktorí nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotného poistenia
 • poistenie nákladov na stomatologickú starostlivosť
 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • asistenčné služby pri dohadovaní termínov ošetrení alebo preventívnych prehliadok v zdravotníckych zariadeniach
Hľadáte komerčné zdravotné poistenie?
Cestovné poistenie

Zdravotné poistenie s výplatou poistnej sumy

Zdravotné poistenie v komerčnej poisťovni sa môže dojednať samostatnou poistnou zmluvou alebo ako pripoistenie k životnému poisteniu. Poistné plnenie nerieši v prípade choroby alebo úrazu priamo kompenzáciu liečebných nákladov, ale slúži ako bolestné alebo nepriamo zmierňuje finančnú náročnosť na liečenie. Na poistnom trhu sa vyskytujú tieto možnosti:

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom choroby alebo úrazu

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nutného pobytu v nemocnici zo zdravotných dôvodov poskytne poisťovňa odškodné, dohodnuté v poistnej zmluve, a to bez ohľadu na diagnózu.

Poistenie chirurgického zákroku

V prípade operácie v dôsledku choroby alebo úrazu vyplatí poisťovňa príslušné % z poistnej sumy podľa závažnosti úrazu, Každá diagnóza je bodovaná v oceňovacích tabuľkách poisťovne.

Pripoistenie kritických chorôb

V prípade diagnostikovania závažnej choroby alebo operácie, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve, poisťovňa vyplatí poistnú sumu. Ide väčšinou o civilizačné choroby, ako srdcový infarkt, mozgová mŕtvica, rakovina, atď. Kritické choroby sa pripoisťujú výhradne k životnému poisteniu, nikdy sa nepoisťujú samostatne.

Poistenie dennej dávky počas PN

Poistenie dennej dávky počas práceneschopnosti zo zdravotných dôvodov je pripoistenie k nemocenským dávkam od Sociálnej poisťovne. Platí pravidlo, že súčet dennej dávky od Sociálnej poisťovne a denného odškodného od komerčnej poisťovne by nemal presiahnuť čistý denný príjem poisteného.

Pripoistenie invalidného dôchodku

V prípade, že poistenému bude priznaný plný invalidný dôchodok, poisťovňa mu začne vyplácať mesačný alebo ročný dôchodok ako „prilepšenie“ k dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Pripoistenie lekárskej konzultácie

V prípade vybraných diagnóz má poistený možnosť získania druhého – nezávislého lekárskeho názoru na danú diagnózu. Konzultovať je možné telefonicky, konzultačné hodiny sú nonstop.