Home

Nachádzate sa tu

Poistenie architektov a projektantov

Profesia architekta, autorizovaného projektanta, statika alebo konštruktéra lodí, či iné inžinierske činnosti sú spojené s vysokými rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. 


Ste architekt, projektant, konštruktér alebo riadite projektovú spoločnosť? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti architektov, projektantov alebo konštruktérov
Poistenie zodpovednosti zamestnanca - projektanta
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie majetku projektovej firmy
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti architektov, projektantov a konštruktérov

 • Poistenie je určené pre architektov, stavebných projektantov, statikov, konštruktérov; 
 • Poistenie profesnej zodpovednosti projektantov kryje najmä čisté finančné škody spôsobené projektovou činnosťou  – chybný výpočet, vada projektu, a podobne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - projektanta

 • Ste zamestnaný(á) ako architekt, projektant, konštruktér v projektovej spoločnosti?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie elektroniky

 • Výpočtová a kancelárska technika a prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám - poistenie elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia - notebooky alebo meracie prístroje, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku projektovej firmy

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie projektovej kancelárie, a tiež budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti požiaru, živelným pohromám, vytopeniu z prasknutého vodovodného potrubia a krádeži;
 • Poistenie na novú hodnotu - poistné plnenie vždy v nových cenách;
 • Vyplňte dotazník a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel