Dožitie

Dožitie pure endowment je poistná udalosť, kedy sa poistený dožije konca poistenia alebo konca stanoveného obdobia a vzniká mu nárok na poistné plnenie pre prípad dožitia.

Viacnásobné dožitie – dožitie s opakovanou výplatou recurring endowment insurance je životné poistenie na dožitie, podľa ktorého sa opakovane vyplácajú platby poistenému počas doby platnosti zmluvy.

Poistenie PZP online
Poistiť online