O poistení vieme všetko

Dožitie

Dožitie pure endowment je poistná udalosť, kedy sa poistený dožije konca poistenia alebo konca stanoveného obdobia a vzniká mu nárok na poistné plnenie pre prípad dožitia.

Viacnásobné dožitie – dožitie s opakovanou výplatou recurring endowment insurance je životné poistenie na dožitie, podľa ktorého sa opakovane vyplácajú platby poistenému počas doby platnosti zmluvy.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...