Eskontný úver

Eskontný úver je odkúpenie doteraz nesplatených zmeniek s určitou splatnosťou a to po zrážke úroku odo dňa eskontu do dňa splatnosti pohľadávky a provízie pre banku (diskont). Eskontný úver teda nesplatí úverový dlžník, ale tretia osoba. Banka eskontuje obchodné zmenky, čím umožňuje majiteľovi zmenky premeniť zmenku na peniaze.

Chcete sa bezplatne poradiť o investovaní?