Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia je kartička z verejnej zdravotnej poisťovne, ktorá oprávňuje držiteľa nárokovať si bezplatnú zdravotnú starostlivosť na území iného štátu.

Kto môže byť držiteľom Európskeho preukazu zdravotného poistenia?

 • Každý občan, ktorý je poistený v niektorej verejnej zdravotnej poisťovni na Slovensku – Zdravotná poisťovňa Dôvera, Union Zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa,
 • Turista, študent, pracovník vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu, stážista, brigádnik a podobne, pokiaľ sa zdržuje v inej krajine krátkodobo.

Kde platí Európsky preukaz zdravotného poistenia?

 • Platí v členských štátoch Európskej únie, vo Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, na Islande a v Nórsku
 • Platí len v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú napojené na verejné zdravotné poistenie
Cestovné poistenie liečebných nákladov

Čo kryje Európsky preukaz?

 • Všetky náklady na zdravotnú starostlivosť sú bez obmedzenia.
 • Poskytuje krytie aj pri opakovaných alebo chronických chorobách.

Čo nekryje Európsky preukaz oproti komerčnému cestovnému poisteniu?

 • Nerieši liečebné náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach.
 • Spoluúčasť pri úhrade liečebných nákladov stanovená podľa pravidiel v danej krajine.
 • Zdravotné úkony, ktoré sú platené, musí pacient tiež zaplatiť – nikdy sa nehradí nad rámec limitov a pravidiel v konkrétnej krajine.
 • Neprepláca sa prevoz chorého ani repatriácia.
 • Neprepláca sa prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.
 • Neexistuje asistenčná služba, preto si musí každý poradiť sám – jazyková bariéra, organizovanie pomoci, atď.