O poistení vieme všetko

Faktoring

Faktoring je vopred zmluvne dohodnutý priebežný odkup krátkodobých pohľadávok (zvyčajne so splatnosťou do 180 dní) faktoringovou spoločnosťou. Dodávatelia tovaru alebo služieb prevádzajú na faktora pohľadávky vzniknuté pri predaji na faktúru. Faktoringová spoločnosť, väčšinou banka, sa tak stáva veriteľom a preberá od dodávateľa akékoľvek riziko, že kupujúci nebude schopný alebo ochotný zaplatiť. Úplný faktoring je odkupovanie krátkodobých pohľadávok a zároveň spracovanie celého finančného výkazníctva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...