...

O poistení vieme všetko

Kvitancia

Kvitancia je potvrdenie veriteľa o splatení finančnej pohľadávky dlžníkom. Ak je nehnuteľnosť predmetom záložného práva a dlžník už má splatený svoj záväzok, vyplývajúci z úverovej zmluvy, banka vystaví kvitanciu – súhlas banky so zmenou záložného práva alebo potvrdenie o zániku záložného práva.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...