Krycí list

Krycí list predstavuje záväzný prísľub poisťovne, že zaplatí poistné plnenie v deklarovanej výške.

Máte záujem o havarijné poistenie?

Krycí list pri havarijnom poistení

Najčastejšie sa krycí list používa pri likvidácii poistnej udalosti z havarijného poistenia motorových vozidiel. Krycí list v tomto prípade vystavuje poisťovňa po poistnej udalosti voči zmluvnej opravovni motorových vozidiel, aby opravovňa mala istotu, že dostane svoje peniaze a môže bez zábran vydať vozidlo po oprave zákazníkovi. V krycom liste je uvedené vyúčtovanie poistného plnenia. Od ceny opravy je odpočítaná DPH v prípade, že klient je platcom DPH a plnenie je znížené aj o spoluúčasť. V praxi to funguje tak, že pri preberaní vozidla po oprave klient zaplatí spoluúčasť, prípadne aj DPH (ak je plátcom DPH) a zvyšok ceny opravy pošle dodatočne poisťovňa priamo na účet opravovne.

Krycí list v zaistení

Krycí list je aj predbežný, ale záväzný dokument, vydaný zaisťovateľom alebo maklérom, ktorý stanovuje hlavné podmienky a termíny zaistenia, predchádza vydaniu znenia zaisťovacej zmluvy.
V prípade zaistenia ide o záznam zaisťovacieho vzťahu, ktorý predchádza vydaniu formálneho zaisťovacieho kontraktu, ktorý potom nahradzuje krycí list.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.