O poistení vieme všetko

Krycí list

Krycí list predstavuje záväzný prísľub poisťovne, že zaplatí poistné plnenie v deklarovanej výške.

Krycí list pri havarijnom poistení

Najčastejšie sa krycí list používa pri likvidácii poistnej udalosti z havarijného poistenia motorových vozidiel. Krycí list v tomto prípade vystavuje poisťovňa po poistnej udalosti voči zmluvnej opravovni motorových vozidiel, aby opravovňa mala istotu, že dostane svoje peniaze a môže bez zábran vydať vozidlo po oprave zákazníkovi. V krycom liste je uvedené vyúčtovanie poistného plnenia. Od ceny opravy je odpočítaná DPH v prípade, že klient je platcom DPH a plnenie je znížené aj o spoluúčasť. V praxi to funguje tak, že pri preberaní vozidla po oprave klient zaplatí spoluúčasť, prípadne aj DPH (ak je plátcom DPH) a zvyšok ceny opravy pošle dodatočne poisťovňa priamo na účet opravovne.

Krycí list v zaistení

Krycí list je aj predbežný, ale záväzný dokument, vydaný zaisťovateľom alebo maklérom, ktorý stanovuje hlavné podmienky a termíny zaistenia, predchádza vydaniu znenia zaisťovacej zmluvy.
V prípade zaistenia ide o záznam zaisťovacieho vzťahu, ktorý predchádza vydaniu formálneho zaisťovacieho kontraktu, ktorý potom nahradzuje krycí list.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...