NYSE

NYSE (New York Stock Exchange) je skratka Newyorskej burzy cenných papierov. Ide o ďaleko najväčšiu burzu na svete podľa trhovej kapitalizácie jej kótovaných spoločností vo výške 21,3 bilióna USD od júna 2017.  Priemerná denná hodnota obchodovania bola v roku 2013 približne 169 miliárd USD. Parket obchodu NYSE sa nachádza na ulici Wall Street č. 11 v New York City a skladá sa z 21 miestností používaných na uľahčenie obchodovania. Piata obchodná miestnosť, ktorá sa nachádza na adrese Broad Street 30, bola uzavretá vo februári 2007. Hlavná budova a budova  Wall Street 11 boli v roku 1978 označené za Národné historické pamiatky.

NYSE je vo vlastníctve spoločnosti Intercontinental Exchange, americkej holdingovej spoločnosti, ktorá tiež uvádza zoznam (NYSE: ICE). Predtým bola súčasťou NYSE Euronext (NYX), ktorá bola vytvorená fúziou NYSE v roku 2007 s Euronext.

NYSE bola predmetom niekoľkých súdnych procesov týkajúcich sa podvodu alebo porušenia povinnosti a v roku 2004 ju žaloval bývalý generálny riaditeľ pre porušenie zmluvy a ohováranie.

Chcete sa poradiť o investovaní?