Obligácia

Obligácia je cenný papier, ktorým sa emitent zaväzuje splatiť prijatý úverový obnos (dlžnú sumu) a vyplácať úroky veriteľom v stanovených termínoch.

Súčasti obligácie:

  • plášť, na ktorom sa uvádza emitent, číslo obligácie, názov cenného papiera, nominálna hodnota, celková čiastka emisie, výška úroku, podpisy predstaviteľov emitenta, miesto a dátum, kedy emisie prebehla, potvrdenie o schválení emisie;
  • kupónový hárok, tento hárok obsahuje jednotlivé kupóny po ktorých predloženie má majiteľ nárok na každoročné výplatu úrokov;
  • talón, ak má obligácie dlhodobejšie splatnosť (10 a viac rokov), nemusí obsahovať kupónový hárok úplný počet kupónov. Talon v tomto prípade slúži na vydanie ďalších niekoľkých kupónov majiteľovi obligácie.

Chcete sa poradiť o investovaní?